Wet- en regelgeving voor ondernemers

Online cursus Wet- en regelgeving voor ondernemers

In ons land moeten ondernemers zich houden aan allerlei regels en wetten. In deze online cursus word jij snel en op een overzichtelijke manier op de hoogte gesteld worden van wet- en regelgeving die je niet mag missen!

Deze online cursus helpt je inzicht te krijgen in de wet- en regelgeving voor ondernemers en maakt deel uit van het thema management en juridisch & recht.

Of je het nu leuk vindt of niet, in ons land moeten ondernemers zich houden aan een systeem van regels en wetten dat uiteindelijk bedoeld is om het ondernemen zelf veilig te stellen. Het lijkt erop dat de voorstanders van de deregulering op belangrijke punten hun punt gaan maken, maar voorlopig hebben we nog heel wat regels om ons aan te houden. Denk alleen maar aan de veiligheid en de aandacht voor de ruimtelijke ordening en het milieu. Wil jij snel en op een overzichtelijke manier op de hoogte gesteld worden van wet- en regelgeving die je niet mag missen? Doe deze online training en je bent helemaal bij!

De online cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens (1) de hoofdzaken van de Arbowet, (2) de Wet bescherming persoonsgegevens, (3) Regelgeving voor bedrijf en omgeving en (4) de Wetten met betrekking tot verkoop van genots- en geneesmiddelen. Om elk misverstand en mogelijke teleurstelling te voorkomen: de Wet op medezeggenschap wordt in een andere training behandeld. Dat geldt ook voor zaken rond het ontslagrecht. Veel kennis van wet- en regelgeving bestaat uit een verklaring van moeilijke termen en het onderscheiden van bepaalde begrippen. Ken je die, dan ben je in staat om zelf kennis te nemen van juridische teksten. In deze online training wordt de nadruk gelegd op datgene wat je per se moet weten, bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Arbowet en Arboregeling. De training is praktisch van opzet en is opgebouwd aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden.

Duur van de online cursus

De e-learning 'Wet en regelgeving voor ondernemers' duurt ongeveer 40 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 1,5 week.

Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die zijn of haar onderneming op een legale manier georganiseerd wil hebben, dat wil zeggen volgens de meest recente wetten en regelgeving van de Nederlandse overheid. Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen, Bedrijfsmatig handelen.

Lesmaterialen

De cursus 'Wet- en regelgeving voor ondernemers - Geactualiseerd overzicht van alle belangrijke wetten en regels bij het zakendoen' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Begrippenlijst, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Verwerkingsvragen, Controlevragen, Leerjournaal, Samenvatting, Aanbevolen aanpak.

Toetsing

De online cursus 'Wet- en regelgeving voor ondernemers - Geactualiseerd overzicht van alle belangrijke wetten en regels bij het zakendoen' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!