• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Recentelijk heb ik mijn Green Belt Six Sigma gehaald. Voor 1 juli 2015 ga ik ook voor de Black Belt. Ik ben opzoek naar verandertrajecten om het geleerde in praktijk te brengen. Ik ben een…

Persoonlijk

Recentelijk heb ik mijn Green Belt Six Sigma gehaald. Voor 1 juli 2015 ga ik ook voor de Black Belt. Ik ben opzoek naar verandertrajecten om het geleerde in praktijk te brengen.

Ik ben een verbeteraar van organisatie, processen en informatievoorziening. Mijn achtergrond is IT. Mijn hart ligt bij de business.
Sterk in het uitdenken, uitwerken, begeleiden en (doen) realiseren van veranderingen. Met name in trajecten en rollen die nieuw zijn voor een organisatie.
Vasthoudend in het behalen van doelen. Flexibel in de wijze waarop. Met respect voor belanghebbenden, betrokkenen en uitvoerenden.
Ik creëer omstandigheden waardoor iedereen optimaal kan presteren en betrokken wordt.

Bij adequaat mandaat het afgesproken resultaat!

Kernwaarden voor mij zijn:
• respect;
• integriteit;
• vertrouwen;
• zelfstandigheid;
• verantwoordelijk.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Riskmanagement (w.o. informatiebeveiliging en privacy):
• informatiebeveiliging op de kaart gezet. Bewustwordingscampagnes opgezet en uitgevoerd. Nalevingsplan opgesteld en controles uitgevoerd;
• beleid van informatiebeveiliging geformuleerd plus vertaald naar richtlijnen en handboeken. Voor de business en ICT-ontwikkelaars;
• de continuïteit van de bedrijfsprocessen en ICT geborgd. Calamiteitenplan opgesteld en crisisorganisatie ingericht;
• risicoanalyses uitgevoerd;
• gerapporteerd aan interne en externe toezichthouders plus directie.
Bovenstaande in de rol van security officer.

Kwaliteitsbewaking, contractbeheer en SLA:
• contracten met interne en externe partijen inhoudelijk voorbereid;
• afspraken over de inhoud en controle op de kwaliteit van (ICT) diensten en producten uitgewerkt in SLA’s;
• gemaakte afspraken structureel bewaakt op naleving en bijgestuurd. Gerapporteerd over de prestaties en geadviseerd over het vervolg;
Bovenstaande in de rol van manager informatievoorziening en projectleider / -manager.

Optimalisatie processen en diensten:
• functioneel beheer en systeemontwikkeling geprofessionaliseerd in de geest van ITIL, BISL en ASL;
• efficiëntie en effectiviteit van business controles verhoogd;
• efficiëntie en effectiviteit van business processen verhoogd .
Bovenstaande in de rol van manager informatievoorziening en adviseur.

Deelname aan diverse platformen:
• definities en protocollen afgestemd voor de uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstanties;
• actief deelgenomen aan het gebruikersplatform van de leverancier (RVC) van een beeldopslagsysteem (PACSII);
• met een IT-dienstenleverancier (ABZ) en security officers van andere bedrijven afspraken gemaakt over beveiliging van de gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en intermediairs.
Bovenstaande in de rol van: ontwikkelaar, projectleider en security officer.

Ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van ICT:
• applicaties ontworpen, geprogrammeerd en getest;
• functioneel en technische ontwerpen gemaakt;
• informatieanalyses en probleemstudies uitgevoerd;
• gebruikers en beheerders ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van acceptatietests;
• ontwikkelaars en techneuten ondersteund bij het vinden van de oorzaken en oplossingen;
• systeemarchitecturen (functioneel) ontworpen.
Bovenstaande in de rol van: programmeur, technisch en functioneel ontwerper, informatieanalist, adviseur, manager informatievoorziening en projectleider.

Projectmanagement:
• projectenportfolio beheerd. Vanaf het beoordelen van projectvoorstellen (w.o. business cases) tot en met het beheren van resources;
• inrichten van een organisaties voor het managen van projecten;
• trekken van plannen;
• opzetten, uitvoeren en afsluiten van projecten. Van enkelvoudig tot en met complex.
Bovenstaande in de rol van: business program manager en projectleider / -manager.

Leidinggeven:
• afdeling bestaande uit functioneel applicatiebeheerders en ontwikkelaars (in- en extern) aangestuurd;
• afdeling geprofessionaliseerd en in verband met outsouring deels ontmanteld;
• deelgenomen aan multidisciplinaire managementoverleggen;
• direct gerapporteerd aan directie;
• projectteams aangestuurd.
Bovenstaande in de rol van: manager informatievoorziening.

Werkgevers:
2014 - 2012 Waterlandziekenhuis;
2011 – 1996 Achmea, verzekeringen en financiële dienstverlening;
1996 – 1977 Volmac, IT detacheringsbureau;
1977 – 1975 Sociale Verzekeringsbank, uitvoeringsorgaan van o.m. de AOW.

Werkervaring

Riskmanagement (w.o. informatiebeveiliging en privacy):
• informatiebeveiliging op de kaart gezet. Bewustwordingscampagnes opgezet en uitgevoerd. Nalevingsplan opgesteld en controles uitgevoerd;
• beleid van informatiebeveiliging geformuleerd plus vertaald naar richtlijnen en handboeken. Voor de business en ICT-ontwikkelaars;
• de continuïteit van de bedrijfsprocessen en ICT geborgd. Calamiteitenplan opgesteld en crisisorganisatie ingericht;
• risicoanalyses uitgevoerd;
• gerapporteerd aan interne en externe toezichthouders plus directie.
Bovenstaande in de rol van security officer.

Kwaliteitsbewaking, contractbeheer en SLA:
• contracten met interne en externe partijen inhoudelijk voorbereid;
• afspraken over de inhoud en controle op de kwaliteit van (ICT) diensten en producten uitgewerkt in SLA’s;
• gemaakte afspraken structureel bewaakt op naleving en bijgestuurd. Gerapporteerd over de prestaties en geadviseerd over het vervolg;
Bovenstaande in de rol van manager informatievoorziening en projectleider / -manager.

Optimalisatie processen en diensten:
• functioneel beheer en systeemontwikkeling geprofessionaliseerd in de geest van ITIL, BISL en ASL;
• efficiëntie en effectiviteit van business controles verhoogd;
• efficiëntie en effectiviteit van business processen verhoogd .
Bovenstaande in de rol van manager informatievoorziening en adviseur.

Deelname aan diverse platformen:
• definities en protocollen afgestemd voor de uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstanties;
• actief deelgenomen aan het gebruikersplatform van de leverancier (RVC) van een beeldopslagsysteem (PACSII);
• met een IT-dienstenleverancier (ABZ) en security officers van andere bedrijven afspraken gemaakt over beveiliging van de gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en intermediairs.
Bovenstaande in de rol van: ontwikkelaar, projectleider en security officer.

Ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van ICT:
• applicaties ontworpen, geprogrammeerd en getest;
• functioneel en technische ontwerpen gemaakt;
• informatieanalyses en probleemstudies uitgevoerd;
• gebruikers en beheerders ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van acceptatietests;
• ontwikkelaars en techneuten ondersteund bij het vinden van de oorzaken en oplossingen;
• systeemarchitecturen (functioneel) ontworpen.
Bovenstaande in de rol van: programmeur, technisch en functioneel ontwerper, informatieanalist, adviseur, manager informatievoorziening en projectleider.

Projectmanagement:
• projectenportfolio beheerd. Vanaf het beoordelen van projectvoorstellen (w.o. business cases) tot en met het beheren van resources;
• inrichten van een organisaties voor het managen van projecten;
• trekken van plannen;
• opzetten, uitvoeren en afsluiten van projecten. Van enkelvoudig tot en met complex.
Bovenstaande in de rol van: business program manager en projectleider / -manager.

Leidinggeven:
• afdeling bestaande uit functioneel applicatiebeheerders en ontwikkelaars (in- en extern) aangestuurd;
• afdeling geprofessionaliseerd en in verband met outsouring deels ontmanteld;
• deelgenomen aan multidisciplinaire managementoverleggen;
• direct gerapporteerd aan directie;
• projectteams aangestuurd.
Bovenstaande in de rol van: manager informatievoorziening.

Werkgevers:
2014 - 2012 Waterlandziekenhuis;
2011 – 1996 Achmea, verzekeringen en financiële dienstverlening;
1996 – 1977 Volmac, IT detacheringsbureau;
1977 – 1975 Sociale Verzekeringsbank, uitvoeringsorgaan van o.m. de AOW.

Opleiding

2015 Green Belt Lean Six Sigma;
2011 IPMA-C – theorie certificaat;
2008 Persoonlijke Effectiviteit in Veranderingstrajecten (De Baak);
2007 Business Informatieplanning (Novius);
2006 Prince2 Foundation;
2002 Masterclass Security (Post-HBO bij Hoge School Amsterdam);
2001 Informatiebeveiliging (Management Studiecentrum);
1996 - 1977 Diverse vak- en materieopleidingen waaronder: projectmanagement, informatieanalyse, functioneel- en technisch ontwerp plus programmering;
1991 AMBI II (NOVI; modules I1, I2, B2, T2, S1, S2 en S3);
1975 Havo;
1973 Mavo.

Opleiding

2015 Green Belt Lean Six Sigma;
2011 IPMA-C – theorie certificaat;
2008 Persoonlijke Effectiviteit in Veranderingstrajecten (De Baak);
2007 Business Informatieplanning (Novius);
2006 Prince2 Foundation;
2002 Masterclass Security (Post-HBO bij Hoge School Amsterdam);
2001 Informatiebeveiliging (Management Studiecentrum);
1996 - 1977 Diverse vak- en materieopleidingen waaronder: projectmanagement, informatieanalyse, functioneel- en technisch ontwerp plus programmering;
1991 AMBI II (NOVI; modules I1, I2, B2, T2, S1, S2 en S3);
1975 Havo;
1973 Mavo.

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Goed), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

In mijn vrije tijd werk ik graag met mijn handen, luister ik naar muziek en sport ik regelmatig.

Hobby's & interesses

In mijn vrije tijd werk ik graag met mijn handen, luister ik naar muziek en sport ik regelmatig.

Eigenschappen

Ik ben een verbeteraar van organisatie, processen en informatievoorziening. Mijn achtergrond is IT. Mijn hart ligt bij de business.

Sterk in het uitdenken, uitwerken, begeleiden en (doen) realiseren van veranderingen. Met name in trajecten en rollen die nieuw zijn voor een organisatie.

Vasthoudend in het behalen van doelen. Flexibel in de wijze waarop. Met respect voor belanghebbenden, betrokkenen en uitvoerenden.

Ik creëer omstandigheden waardoor iedereen optimaal kan presteren en betrokken wordt.

Bij adequaat mandaat het afgesproken resultaat!

Kernwaarden voor mij zijn:
• respect;
• integriteit;
• vertrouwen;
• zelfstandigheid;
• verantwoordelijk.

Competenties:

• plannen en organiseren: ik beheers verschillende methoden en technieken voor het definiëren, plannen, organiseren, uitvoeren, controleren en besturen van trajecten;
• communicatie: ik pas de inhoud en vorm van mijn communicatie aan aan de doelgroep. Onderwerpen geef ik op gestructureerde en vereenvoudigde wijze weer. Van beleid tot en met gebruikersinstructies;
• doelgericht: in alles wat ik doe, houd ik het afgesproken doel voor ogen, houdt rekening met de klant en ga voor de best bereikbare kwaliteit. Ik stuur anderen aan op basis van het maken van afspraken en het nemen van hun verantwoordelijkheid. Mijn stijl van samenwerken en leidinggeven pas ik aan de omstandigheden aan;
• betrouwbaar: ik ben gedreven om gemaakte afspraken na te komen;
• draagvlak creëren: ik luister naar de ander en reageer vanuit verschillende perspectieven. Waarnodig duik ik met ze hun diepte in, creëer ik overzicht of help ze bij het uitvoeren;
• analytisch: ik verzamel de gegevens en informatie, breng hier structuur in aan, scheid hoofd- en bijzaken en reageer op basis van feiten;
• besluitvaardig: ik durf beslissingen te nemen. Inhoudelijk, zakelijk, persoonsgebonden, populair en impopulair. Beredeneerd en op gevoel. In alle gevallen neem ik de verantwoordelijkheid.

Eigenschappen

Ik ben een verbeteraar van organisatie, processen en informatievoorziening. Mijn achtergrond is IT. Mijn hart ligt bij de business.

Sterk in het uitdenken, uitwerken, begeleiden en (doen) realiseren van veranderingen. Met name in trajecten en rollen die nieuw zijn voor een organisatie.

Vasthoudend in het behalen van doelen. Flexibel in de wijze waarop. Met respect voor belanghebbenden, betrokkenen en uitvoerenden.

Ik creëer omstandigheden waardoor iedereen optimaal kan presteren en betrokken wordt.

Bij adequaat mandaat het afgesproken resultaat!

Kernwaarden voor mij zijn:
• respect;
• integriteit;
• vertrouwen;
• zelfstandigheid;
• verantwoordelijk.

Competenties:

• plannen en organiseren: ik beheers verschillende methoden en technieken voor het definiëren, plannen, organiseren, uitvoeren, controleren en besturen van trajecten;
• communicatie: ik pas de inhoud en vorm van mijn communicatie aan aan de doelgroep. Onderwerpen geef ik op gestructureerde en vereenvoudigde wijze weer. Van beleid tot en met gebruikersinstructies;
• doelgericht: in alles wat ik doe, houd ik het afgesproken doel voor ogen, houdt rekening met de klant en ga voor de best bereikbare kwaliteit. Ik stuur anderen aan op basis van het maken van afspraken en het nemen van hun verantwoordelijkheid. Mijn stijl van samenwerken en leidinggeven pas ik aan de omstandigheden aan;
• betrouwbaar: ik ben gedreven om gemaakte afspraken na te komen;
• draagvlak creëren: ik luister naar de ander en reageer vanuit verschillende perspectieven. Waarnodig duik ik met ze hun diepte in, creëer ik overzicht of help ze bij het uitvoeren;
• analytisch: ik verzamel de gegevens en informatie, breng hier structuur in aan, scheid hoofd- en bijzaken en reageer op basis van feiten;
• besluitvaardig: ik durf beslissingen te nemen. Inhoudelijk, zakelijk, persoonsgebonden, populair en impopulair. Beredeneerd en op gevoel. In alle gevallen neem ik de verantwoordelijkheid.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Sjon Oosterbaan te bekijken

Mijn documenten