Terug

Vijf onmisbare factoren om efficient samen te werken

23 december 2019 door Marielle van Raaij

Teams vormen de ruggengraat van elke organisatie. Wil je efficiënter samenwerken als team, dan heb je een aantal tools nodig om projecten te laten slagen. Hoe goed je ook je best doet om samenhang te creëren door de juiste mensen bij de juiste taak te zoeken, uiteindelijk moet je investeren in je team. Wij geven je de vijf factoren waar je je geld, tijd en energie het beste in kunt steken om je team succesvol te maken.

1 ELKAAR VERTROUWEN

Zonder vertrouwen is een team gedoemd te mislukken. Terwijl juist vertrouwen het moeilijkste bestanddeel voor teamsucces is. Het is ongrijpbaar en kan zonder duidelijke aanleiding ontstaan. Nog moeilijker is het een goede balans tussen te veel en te weinig vertrouwen te vinden. Te veel vertrouwen, ook wel blind vertrouwen genoemd, is namelijk ook niet goed. Dat kan leiden tot solistisch gedrag, een onkritische houding en een te machtig team.

Teamvertrouwen bereik je vooral door openheid en echte interesse in wat de teamleden doen. Mensen prikken namelijk redelijk snel door nepinteresse heen. Maar het belangrijkste is uiteindelijk zelf het goede voorbeeld geven. Zoals Sonja Brosch het in haar onderzoek over vertrouwen zo goed verwoord:

“Vertrouwen kun je niet opleggen, dat moet je voordoen.”

2 GOEDE COMMUNICATIE

Zonder goede communicatie heb je voor je het weet een team binnen een team. Het is belangrijk van te voren goede communicatielijnen uit te zetten.

  • Wie nemen het voortouw?
  • Wat is het communicatiedoel?
  • Waar praten we wel en waar niet over?
  • Hoe lopen de communicatielijnen
  • Welke middelen zijn nodig?
  • Wanneer (op welke tijden) communiceren we?

Wanneer je communiceert is belangrijker dan je denkt. Maak daar van te voren afspraken over. Wanneer een collega niet in staat is buiten kantooruren te werken vanwege bijvoorbeeld mantelzorg, dan bewijs je hem of haar en je team een slechte dienst als op die tijden toch over belangrijke dingen gepraat wordt.  

3 LEIDERSCHAP

Het is niet bevorderlijk voor de motivatie om boven een team te gaan staan en orders te geven. Behalve als je commandant in het leger bent. Hoe kun je dan wel goed leiding geven aan een team? Een goede teamleider is de accu van een zelfrijdende auto. Je zorgt voor de middelen om je team zo optimaal mogelijk te laten presteren. Daarvoor is het nodig dat je veel verschillende stijlen van leiding geven beheerst. Onderhandelaar, visionair, coach en mediator zijn rollen die je aan moet kunnen nemen voor een goede onderlinge samenwerking in je team. En dat soms allemaal tegelijkertijd.

4 DUIDELIJKE DOELEN STELLEN

Een motiverend doel geeft sturing en betekenis aan je team. Zorg dat iedereen in het team weet wat het eindresultaat moet zijn. Taakgericht werken is de beste voorwaarde om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Naast een duidelijk omschreven einddoel heb je deeldoeltellingen nodig om het tempo in het project te houden. Het is daarbij belangrijk dat je teamcollega’s weten wie de eigenaar van een doel is. Eigenaarschap zorgt voor verbondenheid, omdat die persoon zich verantwoordelijk voelt voor het behalen van het resultaat. Check tenslotte af en toe bij je teamleden of ze nog helder voor ogen hebben wat het doel van de missie is.

5 TECHNISCHE TEAMONDERSTEUNING

Als jij de accu bent voor je zelfrijdende team, dan is technische teamondersteuning de elektriciteit. Je moet jezelf en je team goed onderhouden en opladen. Goede werkplek, de juiste communicatiemiddelen, planningtools, beloning en teamuitjes bijvoorbeeld zijn essentieel. Vergeet vooral niet aan je team te vragen wat zij zelf nodig hebben om goed te functioneren! 

Meer kennis opdoen over samenwerken? Kijk eens in ons online cursusaanbod:

1. Overal waar mensen samenwerken, is overleg nodig. Elke organisatie ontwikkelt een eigen stijl van overleg voeren. Het kan vaak erg handig zijn die overlegstijl van tijd tot tijd eens kritisch door te lichten. De online cursus 'Overleg binnen de onderneming' helpt je op weg om voor jouw bedrijf de beste benadering te kiezen.

2. Met de online cursus 'Succesvol werken in een team'  krijg je antwoorden op o.a. de volgende vragen: Hoe bouw je binnen jouw onderneming een team op? Hoe slaag jij met jouw organisatie erin om over de volle breedte feedbackgericht gedrag te ontwikkelen? Hoe ga je om met gelijkheid en ongelijkheid?

3. Met de online cursus 'Effectief communiceren' krijg je een overzicht van wat er qua communicatie komt kijken bij gesprekken en diverse soorten overlegvormen op de werkvloer.

 

 

  • HR, Psychologie & Coaching