Agile en Scrum
Leerlijn

Agile en Scrum

Scrum en agile. Je hoort deze termen steeds vaker op de werkvloer: in de lift, op een congres of bij de koffieautomaat in de rij voor een kop koffie. Maar wat betekenen Scrum en agile? Wat is het verschil? En wat heb je eraan? 

Behendig en lenig. Dat zijn de letterlijke vertalingen van Agile. Agile is dan ook een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. 

Agile breekt grote productontwikkelingen op in korte, overzichtelijke perioden (iteraties) van twee tot maximaal vier weken. Die iteraties zijn kleine op zichzelf staande projecten die door ’Timeboxing’ gestuurd worden. ‘Timeboxing’ is belangrijk, omdat sprint na sprint wordt getrokken in een vast ritme (‘takt’).

De Agile-aanpak stelt een projectteam in staat het project snel aan te passen aan een gewijzigde situatie of wensen van de klant. Wat Agile dus in feite doet, is het omarmen van veranderingen. Dit in tegenstelling tot een traditionele projectaanpak, waarbij een team verandering zoveel mogelijk probeert te vermijden door enerzijds de specificaties in detail vast te leggen en anderzijds een formeel proces in te richten.

Mensen die floreren in een Agile team, zijn mensen die niet bang zijn voor verandering en minder geneigd zijn om naar zekerheden te zoeken. Ergens aan willen en kunnen beginnen zonder dat het eindresultaat helemaal vaststaat is erg belangrijk.

Scrum is een voorbeeld van een Agile methodiek of aanpak – een effectievere en flexibelere manier van werken – die het voor een team mogelijk maakt projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen. De Scrum methodiek is toepasbaar op ieder type project of dienst.

De duur van deze leerlijn is afhankelijk van de hoeveelheid stof die je per dag tot je neemt. De meeste aanbieders adviseren om dagelijks circa 15 minuten aan een training te besteden.

IPMA-D is een internationaal erkende certificering voor de beginnende projectmanager, waarbij de kandidaat getest wordt op zijn of haar kennis over 28 competenties. Deze competenties bestrijken een groot aantal projectmanagement onderwerpen, zoals planning, budgettering, risico management, scope, projectorganisatie, persoonlijke communicatie, leiderschap, conflicten, strategie, agile en scrum. Deze introductietraining is niet ‘certificerend’, maar geeft je de perfecte basis voor je stap naar officiële certificering.

De professionele DISC persoonlijkheidstest geeft je een nauwkeurig beeld van je communicatie- en gedragsstijl en je persoonlijke drijfveren. De rapportage geeft je een goed inzicht in je persoonlijkheid en de 4 communicatiestijlen worden uitgebreid beschreven. Zowel een hoge als lage score op elk van de 4 stijlen vertelt je hoe je communiceert en reageert in verschillende situaties.  De communicatiestijlen die worden gerapporteerd zijn afgeleid van de DISC methode.

De agile werkwijze is wereldwijd een van de meest gebruikte projectmanagement methodes. Het kan je helpen onvoorspelbare projecten organiseerbaar te maken zodat er b.v. geen verrassingen zijn over de prijs aan het einde. Je werkt incrementeel en iteratief aan oplossingen. Zegt je dat nog niet zo veel? Geen zorgen. In deze online training leer je de gehele basis. 

Scrum is een projectmanagement vorm in het Agile framework. In deze online training leer je alles over de werkwijze. Je leert over Scrum masters en Product owners. En natuurlijk ook wat de methode typeert en waar je hem goed voor kan inzetten.